VVS-tegning digital

Pris fra 330,00 NOK


Varianter:

Velg en variant
stk.

VVS-tegning

Rørleggerfaget er i en konstant utvikling hvor strømmen av nye produkter øker. Dokumentasjonskravet blir større og større.

Overgangen mot mer energibesparende systemer og fornybare energikilder er i full gang, samtidig som kravet til komfort ikke blir mindre.

Forenkling av eksisterende systemer presser seg frem. Produktivitet, kvalitet og pris er nøkkelen til suksess.

Yrkesteori og praktisk forståelse av et arbeidsoppdrag henger sammen med forståelse av tegninger. 

Fagtegning i byggenæringen utføres i tråd med regelverk, standarder og bransjenormer.

Du kan enten benytte håndtegning eller et dataprogram (DAK) som er lagd for fagtegning og for utveksling av tegninger mellom aktørene.

VVS-tegning kan benyttes på begge måter, men er spesielt utviklet for dem som tegner ved hjelp av PC og et egnet, standardisert dataprogram.

Det anbefales å kjøpe BricsCad-VVS er et rimelig og godt tilrettelagt AutoCad-program for VVS-bransjen.

VVS-tegning er et digitalt oppslagsverk. Det er ment å kunne brukes fra oppstart på VG1 YFF (yrkesfaglig fordypning) og videre mot svennebrev og mester- og ingeniørutdanning.

Bedrifter vil kunne gi rørleggeren sin tilgang til å lese seg opp før en spesifikk jobb skal utføres, ved å hente frem nødvendig fagteori på byggeplassen.

Samtidig vil rørleggeren kontinuerlig kunne oppdatere tegninger i og underveis i byggeprosessen.

All nødvendig yrkesteori er ikke tatt med i VVS-tegning, for det meste teori som er linket opp mot tegningen.

Svar på andre yrkesteoretiske spørsmål finner du f.eks. i Rørhåndboka som du finner direkte linker til i teksten i VVS-tegning.

Ønsker du utskrifter, blant annet for å kunne tegne manuelt, må du ta dem ut fra teksten.

Fra oppgavebanken i kapittel 9 tar du ut oppgavene. Vær klar over de ulike filformatene. Dwg-filene er for dem som tegner med et DAK-program.

Utgivelsesår: 2017

Ansvarlig utgiver: Rørentreprenørene Norge

 

Priser (kun i digital utgave):

Årlig standard lisens en bruker : kr 645,- eks. mva.

Årlig studentlisens en bruker: kr 330,- eks. mva.

Årlig lisens for medlemmer i Rørentreprenørene Norge (en bruker): kr 430,- eks. mva.

Alle våre produkter har 12 måneders bindingstid. Abonnementet fornyes automatisk og løper til oppsigelse.

Andre kunder har også kjøpt