Personvererklæring

VVSkunnskap.no - personvernerklæring

Denne personvernserklæring forteller om hvordan VVSkunnskap.no samler inn og bruker personopplysninger.

Publiseringsansvarlig/webredaktøren er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Behandling av personopplysninger

Webredaktøren har det daglige ansvaret for behandlinger av personopplysninger på VVSkunnskap.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

SmartWeb er databehandler og leverandør for drift, utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun VVSkunnskap.no som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom VVSkunnskap.no og SmartWeb regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

Nettstatistikk

VVSkunnskap.no samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på VVSkunnskap.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted.

 

Søk

VVSkunnskap.no lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til brukeren.

 

Nyhetsbrev

VVSkunnskap.no sender ut nyhetsbrev cirka 2–4 ganger i året via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. SmartWeb er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database og deles ikke med andre. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du må velge aktivt om du vil motta nyhetsbrev fra oss, og vi sender ikke lenger nyhetsbrev til kundene som ikke har gitt aktivt samtykke.

 

Bestillinger

På nettsiden kan du bestille publikasjoner ved å oppgi blant annet virksomhet, navn, e-post og postadresse. Bestillingsinformasjonen deles med Concepta Partner AS som sender ut papirbøkene på vegne av VVSkunnskap.no. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av veiledningsmateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Disse opplysningene benyttes kun til å utarbeide statistikk.

 

E-post og telefon

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges ikke, men de ansatte har oversikt over de siste anropene på sine telefoner.

 

Liste over besøkende

Besøkende som autoriseres til å ferdes på egen hånd i våre lokaler føres ikke opp på en liste, men de må henvende seg i resepsjonen.

 

Opplysninger om ansatte

VVSkunnskap.no behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder i Skarland Press AS som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til arbeidsinstrukser og tilrettelegging av arbeid.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på tilsynets nettsider.

 

Rettigheter

Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. VVSkunnskap.no har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av VVSkunnskap.no-systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger VVSkunnskap.no blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Kontaktinformasjon

E-post: maria@nemitek.no

Postadresse: NemiTek AS, Karl Johans Gate 20, 0159 Oslo