Kompetansebiblioteket

Lisensbetingelser for Kompetansebiblioteket.no

Kjøps- og bruksvilkår (lisensbetingelser), versjon 11.10.2019
 
VIKTIG - LES NØYE GJENNOM VILKÅRENE FØR DU INSTALLERER, BRUKER ELLER
KOPIERER PRODUKTENE SOM STILLES TIL DISPOSISJON GJENNOM DENNE LISENSEN.
VED Å TA I BRUK PRODUKTENE GODKJENNER DU, OG AKSEPTERER VILKÅRENE I
LISENSAVTALEN. DETTE GJELDER OGSÅ VED PRØVEABONNEMENT.
 
OM DU IKKE GODKJENNER VILKÅRENE I LISENSAVTALEN OG IKKE VIL BLI BUNDET AV
DEM, KAN DU IKKE BRUKE PRODUKTET!
 
Følgende fysiske og juridiske personer har eksklusive rettigheter til produktene i Kompetansebiblioteket:
Prenøk, Ventøk og Driftøk: Skarland Press AS (nå NemiTek)
Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer: David Zijdemans og Skarland Press AS (nå NemiTek)
Rørhåndboka: Rørentreprenørene Norge
Varmenormen: Rørentreprenørene Norge og Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (nå NemiTek)
Kuldehåndboka: Norsk Kjøleteknisk Forening (NKF)
Klimadata M21: Skarland Press AS (nå NemiTek)
Ventilasjonsteknikk - Del I: Sturla Ingebrigtsen og Skarland Press AS (nå NemiTek)

VVS-TV: Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (nå NemiTek)

VVS-tegning: Rørentreprenørene Norge

Sanitærteknikk: NemiTek/VVS-foreningen

De respektive produktene er © Copyright NemiTek/VVS-foreningen, Rørentreprenørene Norge og NKF. Produktene nevnt ovenfor er opphavsrettsbeskyttet i henhold til Lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk. Brudd på rettigheter vil bli påtalt. Ettertrykk og kopiering er forbudt uten avtale.
Produktene kan kun brukes innenfor den juridiske enhet/det foretak som har kjøpt abonnement. Kun lisensierte brukere kan benytte produktet. Ulisensiert bruk eller kopiering er ikke tillatt. Kjøper forplikter seg til at hverken hele eller deler av produktet distribueres direkte eller indirekte til andre fysiske eller juridiske personer. Kjøper forplikter seg til ikke å bryte kopieringssperren i Kompetansebiblioteket.
Kjøper er innforstått med, og aksepterer, at bruk av Kompetansebiblioteket kan logges og spores.

Publikasjonenes tekniske innhold er kun av generell og informativ karakter, og tar ikke hensyn til spesielle forhold som kan foreligge i enkelttilfeller. Brukeren må derfor foreta tekniske beregninger og faglige vurderinger på eget grunnlag. Eier, forfatter eller utgiver påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, skader eller mangler som direkte eller indirekte kan oppstå ut fra publikasjonenes innhold eller tilgjengelighet.
 
Forbehold om trykkfeil. Hvis det oppdages feil eller unøyaktigheter, eller hvis du har spørsmål eller forslag til forbedringer, ber vi deg om å kontakte
kundeservice@nemitek.no.
 
Alle publikasjoner er årsabonnement med 12 måneders binding fra og med abonnementets oppstartdato. Abonnementet fornyes automatisk etter et år, og har tre måneders oppsigelsestid.
 
 
Med vennlig hilsen
NemiTek (Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening)