AKTUELT

 

NYHETER I 2020:

Publisert 22.10.2020:

Rørhåndboka 2021 er på vei. Den er tilgjengelig på Kompetansebiblioteket i digital utgave.

. . . . . . . . . . .

Publisert 27.04.2020:

Vi har digitalisert boka Styring og regulering av tekniske anlegg i bygg. Den er nå tilgjengelig på Kompetansebiblioteket.

. . . . . . . . . . .

Publisert 26.03.2020:

Vi har nå gitt alle gratis tilgang til Kompetansebibliotek-pakken ut april 2020 pga. Koronakrisen.

. . . . . . . . . . .

Publisert 19.03.2020:

Vi har publisert en revisjon av Ventøk-bladet 12.9 Radon i bygg. Forfatter: Odd Magne Solheim i Radonor AS.

. . . . . . . . . . .

Publisert 10.03.2020:

Vi har digitalisert boken Praktisk kuldeteknikk - Grunnleggende varmepumpeteknikk av Roald Nydal (2013).

 

NYHETER I 2019:

Publisert 18.10.2019:

Vi har publisert tre revisjoner av Ventøk-blader: 3.9 Naturlig ventilasjon og 9.5 Lyd i luftbehandlingsanlegg. Forfatter: Ing. Sturla Ingebrigtsen, Trox Auranor AS.

. . . . . . . . . . .

Publisert 16.10.2019:

Vi har gitt ut og digitalisert Rørhåndboka 2020.

. . . . . . . . . . .

Publisert 06.10.2019:

Vi har publisert tre revisjoner av Ventøk-blader: 3.5 Ventilasjon av sveiseverksteder, 4.9 Luftbehandlingsaggregater og 4.10 Luftinntak og luftproblemer. Forfatter: Ing. Torbjørn Olsen, T.O. Consult.

. . . . . . . . . . .

Publisert 19.08.2019:

Kompendium om Fgass-sertifisering, skrevet av Svein Gaasholt, er nå i salg på VVSkunnskap.no

. . . . . . . . . . .

Publisert 16.08.2019:

Vi har publisert en ny bok, Sanitærteknikk, skrevet av David Zijdemans, Ole H. Larmerud og Bjørn Grimsrud. Vi jobber for tiden med digitaliseringen av innholdet.

. . . . . . . . . . .

Publisert 29.06.2019:

Vi har publisert en ny utgave av Ventilasjonsteknikk-bøkene, både på nett og papir. Bøkene er oppdatert til TEK17-nivået og iht. nye standarder. 

. . . . . . . . . . .

Publisert 08.02.20198:

Vi har publisert to revisjoner av Ventøk-blader: 1.1 Fuktig luft - del 1 og 1.2 Fuktig luft - del 2. Forfatter: Ing. Torbjørn Olsen.

. . . . . . . . . . .

Publisert 20.01.2019:

Vi jobber for tiden med revisjonen av Ventilasjonsteknikk-bøkene. Vi oppdaterer dem til TEK17-nivået og iht. nye standarder.

 

 

NYHETER I 2018:

 

 

Publisert 20.11.2018:

Vi jobber med et nytt bokprosjekt om sanitærteknikk!

 

. . . . . . . . . . .

 

Publisert 20.10.2018:

Kjempestor publikumsuksess på vår fagmesse VVS-dagene 2018! Rørhåndboka 2019 er lansert!

 

. . . . . . . . . . .

 

Publisert 20.09.2018:

Vi har publisert revisjonen av Ventøk 5.2 DriftsinstruksForfatter: Siv.ing. Bjørn S. Johansen.

 

. . . . . . . . . . .

 

Publisert 19.09.2018:

Vi har publisert en ny serie Ventøk-blader, om varmegjenvinnere:

Ventøk 4.14 Varmegjenvinnere – Varmevekslere

Ventøk 4.14.1 Roterende gjenvinnere

Ventøk 4.14.2 Plategjenvinnere

Ventøk 4.14.3 Batterigjenvinnere

Ventøk 4.14.4 Kammergjenvinnere

Ventøk 4.14.5 Heatpipegjenvinnere

Ventøk 4.14.6 Varmepumper

Ventøk 4.14.7 Omluft

Forfatter: Ing. Torbjørn Olsen, Bulk Infrastructure AS.

 

 . . . . . . . . . . .

Publisert 23.08.2018:

  • Opptrykk av bøkene Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer og Energismarte bygg.
  • Digitalisering av boka Ventilasjonsteknikk Del I - Grunnlaget og systemer av Leif I. Stensaas.
  • Digitalisering av arbeidsdokumentet Compendium TEP4315 (kun forbeholdt Instituttet for energi- og prosessteknikk på NTNU).

 

 . . . . . . . . . . .

Publisert 23.04.2018:

Vi har publisert revisjonen av Ventøk 5.8 Kanaler - et effektivt distribusjonssystem for luftForfatter: Ing. Torbjørn Olsen i UnionConsult AS

«Prosjektering og utforming av kanalnettet har, sammen med valg av aggregat og ventiler, stor betydning for å sikre et lavt viftetrykk og lavt lydnivå i bygget. I et ventilasjonsanlegg står kanalnettet for ca. en tredjedel av kostnadene, mens aggregatene står for ca. en sjettedel. Når det gjelder plassbehov i et kontor- og forretningsbygg, krever teknisk rom ca. 8 % av romvolumet, mens kanalene krever ca. 4 %. En forutsetning for dette er at det er prosjektert med fornuftige hastigheter og trykkfall i både kanalnett og aggregater. Dimensjonering av et kanalnett gjøres både manuelt og direkte i dagens tegneprogram. Det finnes enkle manuelle metoder som “Bahcos 1/3 regel” for tilluft og “konstant dimensjon” for avtrekk. Med de mer avanserte metoder, hvor det siktes mot å oppnå tilnærmet det samme statiske trykk foran hver avgrening, vil det være behov for et beregnings-/tegningsprogram.»

 . . . . . . . . . . .

Publisert 22.01.2018:

Vi har lansert et nytt Ventøk-blad 7.01 del 2 Ventilasjonsmengder basert på CO2. Forfatter: Siv.ing. David Zijdemans

Revisjon av Ventøk-blad 5.5 Kanaler - materialer og oppheng

Revisjon av Ventøk-blad 4.11 Kammervifter

Revisjon av Ventøk-blad 5.2 Isolasjon i luftbehandlingsanlegg. Forfatter: Ing. Torbjørn Olsen, UnionConsult AS

 . . . . . . . . . . .

Publisert 20.01.2018:

Vi har gjort heftet Tekniske bestemmer tilgjengelig for våre abonnenter. Denne publikasjonen er tilgjengelig på kompetansebiblioteket.no

 

 

 

 

NYHETER I 2017:

 

Publisert 15.11.2017:

Vi har digitalistert Rørhåndboka 2018. Abonnentene har nå tilgang på kompetansebiblioteket.no

 

 . . . . . . . . . . .

Publisert 30.09.2017:

Vi har lansert VVS-tegning!

 

VVS-tegning er et digitalt oppslagsverk. Det er ment å kunne brukes fra oppstart på VG1 YFF (yrkesfaglig fordypning) og videre mot svennebrev og mester- og ingeniørutdanning.

Rørleggerfaget er i en konstant utvikling hvor strømmen av nye produkter øker. Dokumentasjonskravet blir større og større. Overgangen mot mer energibesparende systemer og fornybare energikilder er i full gang, samtidig som kravet til komfort ikke blir mindre.

Forenkling av eksisterende systemer presser seg frem. Produktivitet, kvalitet og pris er nøkkelen til suksess. Yrkesteori og praktisk forståelse av et arbeidsoppdrag henger sammen med forståelse av tegninger. 

Fagtegning i byggenæringen utføres i tråd med regelverk, standarder og bransjenormer. Du kan enten benytte håndtegning eller et dataprogram (DAK) som er lagd for fagtegning og for utveksling av tegninger mellom aktørene.

VVS-tegning kan benyttes på begge måter, men er spesielt utviklet for dem som tegner ved hjelp av PC og et egnet, standardisert dataprogram.

Det anbefales å kjøpe BricsCad-VVS er et rimelig og godt tilrettelagt AutoCad-program for VVS-bransjen.

Bedrifter vil kunne gi rørleggeren sin tilgang til å lese seg opp før en spesifikk jobb skal utføres, ved å hente frem nødvendig fagteori på byggeplassen.

Samtidig vil rørleggeren kontinuerlig kunne oppdatere tegninger i og underveis i byggeprosessen.

All nødvendig yrkesteori er ikke tatt med i VVS-tegning, for det meste teori som er linket opp mot tegningen.

Svar på andre yrkesteoretiske spørsmål finner du f.eks. i Rørhåndboka som du finner direkte linker til i teksten i VVS-tegning.

Ønsker du utskrifter, blant annet for å kunne tegne manuelt, må du ta dem ut fra teksten.

Fra oppgavebanken i kapittel 9 tar du ut oppgavene. Vær klar over de ulike filformatene. Dwg-filene er for dem som tegner med et DAK-program.

 . . . . . . . . . . .

Publisert 23.09.2017:

Vi har publisert revisjonen av Ventøk 4.7 Takaggregater. Forfatter: Ing. Torbjørn Olsen i UnionConsult AS

«Aggregater for utendørsmontering, også kalt takaggregater, har som funksjon å tilføre bygget riktig luftmengde med riktig temperatur, renhet o.l., samt å trekke ut forurenset luft på en effektiv måte.»

Bladet tar for seg aggregatenes oppbygning, plassering, samt fordeler og ulemper knyttet til forskjellige løsninger.

 . . . . . . . . . . .

Publisert 30.09.2017:

Vi har publisert boka Energismarte bygg. Forfatter: Tore Kristian Aunevik.

 

 

 

 

. . . . . . . . . . .

 

Publisert 18.09.2017:

Vi har publisert revisjonen av Ventøk-bladet 5.1 Kanaler – praktisk utforming av Ing. Torbjørn Olsen i UnionConsult AS. Bladet omhandler den praktiske utformingen av ventilasjonskanaler.

«Utforming av kanalanlegg avhenger av flere faktorer:  type ventilasjonssystem, støy, trykk, energi- og effektforbruk, bygningsmessige forhold som romstørrelsen, materialbruk, isolering og gjeldende lovgivning.»

 

 . . . . . . . . . . .

Publisert 17.08.2017:

Vi har publisert et nytt Ventøk-blad, 7.10 Måling av energibruk i bygninger av Ing. Torbjørn Olsen i UnionConsult AS.

http://kompetansebiblioteket.no/~/media/Ventok/Funksjonskrav/7_10_Maaling_av_energibruk_i_ventilasjonsanlegg/V7_10_F2.jpghttp://kompetansebiblioteket.no/~/media/Ventok/Funksjonskrav/7_10_Maaling_av_energibruk_i_ventilasjonsanlegg/V7_10_f5.jpghttp://kompetansebiblioteket.no/~/media/Ventok/Funksjonskrav/7_10_Maaling_av_energibruk_i_ventilasjonsanlegg/V7_10_f9.jpg

 . . . . . . . . . . .

 

Publisert 11.08.2017:

Vi har publisert en revidert utgave av Styring og regulering av tekniske anlegg i bygninger av Jan. W. Emilsen.

 . . . . . . . . . . .

Publisert 10.08.2017:

Vi har publisert revisjonen av Ventøk-bladet 5.6 Innregulering av ventilasjonsanlegg av Siv.ing. Bjørn S. Johansen, tidl. Direktør Ventilasjon i GK Inneklima AS.

 . . . . . . . . . . .

Publisert 29.05.2017:

Vi har publisert en revidert utgave av Varmenormen.

 . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

Publisert 19.04.2017:

Vi har publisert Ventøk-bladet 2.12 SD-/SRO-anlegg – Kriterier for valg av anlegg

Joel Asprion i Eidsvoll Kommune Eiendomsforvaltningen har skrevet dette bladet.

 

 . . . . . . . . . . .

Publisert 26.03.2017:
Vi har revidert Ventilasjonsteknikk Del I. Et nytt opplag er tilgjengelig i nettbutikken. Abonnentene får gratis revidert digitalt innhold.

 

 . . . . . . . . . . .

Publisert 01.03.2017:

Vi har lansert Boligventilasjonsheftet. PDFen kan lastes ned helt gratis i hele mars 2017.

 . . . . . . . . . . .

 

Publisert 26.02.2017:
Vi har lansert produktet VVS-TV på kompetansebiblioteket.no

 

 . . . . . . . . . . .

Publisert 01.02.2017:

Vi har lansert Solvarmeheftet. PDFen kan lastes ned helt gratis i hele februar 2017.

 . . . . . . . . . . .

Publisert 11.01.2017:

Vi har publisert revisjonen av Ventøk 3.21 Boligventilasjon.

Torbjørn Olsen i Rambøll AS har revidert dette bladet for oss.

 

 

 

 

NYHETER I 2016:

 

 

Publisert 26.11.2016:
Nye revisjoner av Ventøk-blader: 4.6 Vifter – Generell orientering, 4.8 Lyddempere. Nye blader: 5.11 Merking av ventilasjonsanlegg (forfatter: Siv.ing. Kristoffer Polak, Standard Norge) og 7.12 Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg (Ing. Sturla Ingebrigtsen, GK Inneklima AS).

 . . . . . . . . . . .

 

Publisert 26.10.2016:
Revisjon av Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer på Kompetansebiblioteket.no og papirutgaven.

 . . . . . . . . . . .

Publisert 19.10.2016, VVS-dagene 2016:

Lansering av Ventilasjonsteknikk Del II av Sturla Ingebrigtsen

Lansering av Rørhåndboka 2017.

 . . . . . . . . . . .

Publisert 23. juni 2016:
Vi har publisert revisjonen av Ventøk 3.10 Ventilasjon av tekniske rom

 

 

Torbjørn Olsen i Rambøll AS har revidert dette bladet for oss. Bladet omhandler hvordan krav til bl.a. ventilasjon og temperatur kan løses i heissjakter og maskinrom, trapperom, søppelrom, varme- og kjølesentraler, batteri- og laderom og i tavleskap.

. . . . . . . . . . . . .

Publisert 26.05.2016:

I dag har vi publisert revisjonen av Prenøk 4.7 Varmepumper – grunnlag

Forfatter: Dr.ing. Jørn Stene, SINTEF

  
  

Dette Prenøk-bladet gir en innføring i virkemåte, energisparing og lønnsomhet, bruk, varmekilder og miljøet, dimensjonering, varmvannberedning, kjøling, utforming og drift av varmepumper for oppvarming eller kombinert oppvarming og kjøling i bygninger, energimerking, myndighetenes krav.

. . . . . . . . . . . . .

Publisert 26.05.2016:

Sturla Ingebrigtsen har skrevet et nytt Ventøk-blad om Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg.

«For å oppnå riktig tilluftstemperatur og samtidig bruke minst mulig ekstra energi i vårt kalde klima ønsker vi å gjenvinne mest mulig varme fra avtrekksluften til tilluften. For varme sommerdager, og for land lenger sør i Europa, er tvert imot kjølegjenvinning et viktig tema. I denne sammenhengen er både varmegjenvinnerens virkningsgrad og SFP-verdien nøkkelfaktorer. Varmegjenvinning kan i prinsippet skje i alle slags apparater konstruert for overføring av varme fra et medium til et annet: Det kan være fra væske til væske, væske til luft, luft til væske, luft til luft, arbeidsmedium (kjølemedium) til luft, osv. Vi skal i dette bladet holde oss til ventilasjonsfaget, og dermed de varmegjenvinnere som overfører varme fra luft til luft.»

 . . . . . . . . . . .

Publisert 11. mai 2016:

Vi har publisert revisjonen av Ventøk 3.8 Ventilasjon i høye rom

Med høye rom menes rom med himlingshøyde større enn ca. 4,0 meter, for eksempel idrettshaller, saler, kinoer, kjøpesentre. Den store takhøyden medfører en del kompliserende faktorer ved at varme flater (for eksempel varmeovner) og kalde flater (som vinduer) gir større innvirkning på luftbevegelsene enn i lave rom. I mange situasjoner konstrueres ventilasjonsanlegget for høye rom slik at det også skal benyttes til oppvarming av rommet. Det stiller store krav til løsning og plassering av tillufts- og avtrekksventiler og til at anlegget drives riktig. For å forstå hvordan ventilasjonsanlegg fungerer i høye rom må man kjenne til flere grunnleggende forhold, som f.eks. luftstråler og ventilasjonseffektivitet.

Bladet omhandler videre omrørings- og fortrengningsventilasjon, med de respektive fordeler og ulemper, utfordringer knyttet til drift- og vedlikeholds, typiske prosjekterings- og monteringsfeil, klager, årsaker, og praktiske løsninger.

. . . . . . . .

Publisert 9. mai 2016:
Vi har publisert blisert revisjonen av Ventøk 4.3 Filter og filterøkonomi del 2.

 

 

Vegard Ottesen i Interfil AS har revidert dette bladet for oss. Bladet tar bl.a. for seg myndighetenes krav og anbefalinger til filtre, div. anleggstekniske forhold, installasjon, kontroll av luftmengde og trykkfall, vedlikehold og driftskostnader.

. . . . . . . . . . . .

Publisert 9. mai 2016:
I dag har vi publisert et nytt Ventøk-blad om merking av ventilasjonsanlegg, nr. 5.11.

 

«Skikkelig merking viser at anlegg holder profesjonell kvalitet. I tillegg krever et godt merket anlegg betydelig mindre innsats ved feilsøking, vedlikehold eller utvidelser. Profesjonell merking av ventilasjonsanlegg tilfører en ekstra sikkerhet og forståelse, og dermed merverdi både for installatør og eier. Merkingen sørger for sikkerhet ved brann eller transport av giftig/korrosiv eller på forurenset luft. Noen leverandører tar på seg ansvaret for korrekt merking av anlegget. Statsbygg har definert tverrfaglig merkesystem TFM, som  består av skilt med tall og bokstaver som benyttes på ventilasjonsanlegg.»

· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 31. mars 2016
Vi reviderer hele Prenøk Håndboka! Vi er nesten ferdig med revisjonen av kapittel 4.

Prenøk Håndboka er tilgjenglig på Kompetansebiblioteket.no. Kjøp din lisens i dag og få med deg alle oppdateringene!
· · · · · · · · · · · · · · · ·

I dag har vi publisert revisjonen av Ventøk-blad 4.8 Lyddempere i ventilasjonskanaler.

 

Bladet tar for seg demping ved absorpsjon og refleksjon, skillet mellom runde og rektangulære lyddempere, dokumentasjon, forskjellen mellom statisk og dynamisk demping, trykkfall, egenstøy, fiberavgivelse, avgassing og renhold. Til slutt noen eksempler på riktig og uheldig montasje, valg av lyddemper til ulike deler av anlegget og overhøring av lyd fra rom til rom via kanalsystemet.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Publisert 9. mars 2016:
Fagsjefen i VVSkunnskap, David Zijdemans, snakket om tabbene man må unngå ved utskifting av oljefyr på Varmepumpekonferansen i dag. I tillegg presenterte han vannbåren varme- og varmepumpeløsninger i boliger med lavt energibehov.

· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 25. februar 2016:
Nå har vi publisert revisjonen av Ventøk-bladet nr. 1.10 om Plan- og bygningsloven og ventilasjonskrav.
Forfatter: Ing. Torbjørn Olsen, Rambøll AS
Dette Ventøk-bladet tar for seg prosjektering av ventilasjonsanlegg iht. relevante lover og forskrifter som bl.a. Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift, Byggesaksforskrift, veiledninger, standarder, etc. Viktig i dette bladet er de reviderte ventilasjons- og energikravene knyttet til søknads- og prosjekteringsprosessene etter den nye TEK.
 


Ventøk Håndboka er tilgjenglig på Kompetansebiblioteket.no. Kjøp din lisens i dag og få med deg alle oppdateringene!
· · · · · · · · · · · · · · · ·

NYHETER I 2015:


Publisert 22. desember 2015:
Vi reviderer hele Prenøk Håndboka! Vi er nå ferdig med revisjonen av kapittel 3.
Prenøk Håndboka er tilgjenglig på Kompetansebiblioteket.no. Kjøp din lisens i dag og få med deg alle oppdateringene!
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 02. desember 2015:
Vi reviderer hele Prenøk Håndboka! Vi er nå ferdig med revisjonen av kapittel 2.
Prenøk Håndboka er tilgjenglig på Kompetansebiblioteket.no. Kjøp din lisens i dag og få med deg alle oppdateringene!
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 2. desember 2015:
Nå har vi publisert et nytt blad i Ventøk-serien om sykehusventilasjon, 3.26 del 5.
Forfatter: Siv.ing. Kari Solem Aune, stiftelsen Sykehusbygg HF
Bladet er ment å gi en oversikt over løsninger og utfordringer for ventilasjon av laboratorier i sykehus. 
Det er Klassifikasjonssystemet for helsebygg som angir hvilke typer laboratorium det er i sykehus. Der ligger det 42 ulike laboratorier, og det er derfor viktig å foreta en grundig kartlegging av hvilken virksomhet som skal foregå i hvert enkelt laboratorium.
Bladet er delt opp i følgende kapitler: definisjoner, regelverk, utstyr, dokumentasjon, ventilasjonsløsninger for laboratorier med biologiske faktorer, med farlig stoff, med stråling og renrom, samt drifts-, kontroll- og vedlikeholdsrutiner
 
 
                  
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 30. november 2015:
Nytt Ventøk-blad 7.11 om usikkerhet ved dimensjonering av ventilasjonsanlegg
Forfatter: Siv.ing. Bård Bertheussen i Erichsen & Horgen AS
Ved dimensjonering av ventilasjonsanlegg er det viktig å være klar over hvilke usikkerheter det må tas hensyn til, og hvilke konsekvenser avvik kan medføre. Ventilasjonsanleggets hovedoppgave er å ventilere bygningen med riktig mengde ren frisk luft med riktig temperatur. Utilsiktet underdimensjonering av ventilasjonsanlegget, eller luftbehandlingsanlegget som det også kalles, innebærer at prosjektert luftmengde eller tilluftstemperatur ikke kan oppnås. Konsekvensene av dette kan bli at inneklimaet forringes, at energiforbruket blir unødvendig høyt, og i verste fall at anlegget må bygges om.
Dette bladet beskriver hvilke dimensjoneringsoppgaver som er mest følsomme for unøyaktighet, og hvilke konsekvenser dette kan medføre for det ferdige ventilasjonsanlegget, samt hvordan unngå feildimensjonering.
 

 · · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 23. november 2015:
Nytt Ventøk-blad 6.14, EC-motorer til bruk for viftedrift
 Forfatter: Ing. VVS Gorm Benno, EBM-PAPST AS.
Utdrag:
«For å oppnå ønsket luftmengde er det behov for en motor til å drive vifter. Tidligere pleide man å benytte en AC-motor, mens nå skal man ta hensyn til kravene i ErP2013 og Ecodesign-direktivet ErP2015, som fokuserer på regulering av energiforbruket for viftedrift. 
Ecodesign-direktivet er et resultat av Kyotoavtalen, der EU har forpliktet seg til å redusere CO2-utslipp med 20 % innen 2020. Nye lover, som bl.a. EuP (Energy Using Products)-programmet er blitt vedtatt. EuP omfatter 75 aksjonsområder, som direktiv 2009/125/EF som en totrinnsplan med strenge krav, som skal henholdsvis tre i kraft 1. januar 2013 og 1. januar 2015. Formålet med direktivet er å utelukke de viftene med høyest energiforbruk fra det europeiske markedet og sette ny dagsorden for vifteprodusentene. EU skal arbeide videre med dette temaet, slik at kravene vil sannsynligvis bli ytterligere skjerpet etter 2015.
I dag gjelder direktivets krav for alle elektrisk drevne vifter med inngangseffekt mellom 125 og 500 kW, og det skal dokumenteres virkningsgrad, hvilken testkategori viften er testet under, kategori på virkningsgrad og om viften er målt ved full spenning (pådrag), altså ikke regulert.»
 
       
 Bladet er publisert på Kompetansebiblioteket.no (kun for abonnenter).
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 21. oktober 2015:
Nytt Ventøk-blad 2.08 om behovsstyrt ventilasjon
Vi har publisert Ventøk-bladet 2.08 Behovsstyrt ventilasjon. Forfatter: Siv.ing. Sturla Ingebrigtsen, GK Norge AS. Del II av dette bladet kommer vinter 2015.
«Ventilasjon installeres i bygg for å gi ønsket luftkvalitet, og behovet for luftmengde vil ofte avhenge av hvordan rommene blir brukt. Men dersom luftmengden for et rom dimensjoneres for at det skal være 10 personer tilstede samtidig, vil ikke rommet ha behov for like høy luftmengde som om kun to personer benytter seg av rommet. Lavere belastning gir mindre utslipp av lukt og CO2 fra personene i rommet, og lavere temperatur på grunn av lavere varmeavgivelse.
Det vil være grunnlag for å installere behovsstyrt ventilasjon dersom belastningen i rommet er variabel. Eksempel er måling av CO2, noe som er en god indikasjon på antall personer som er tilstede i rommet.
Hvordan luftmengden varierer over døgnet er illustrert i figurene:
    
For små rom med lav luftmengde kan en brukerstyring være akseptabel, da besparelsespotensialet er mindre enn i større rom. For større rom bør luftmengden behovsstyres.
Bladet omhandler også besparelsen knyttet til valg av type styring, komponentene i kanalnett, trykkregulering, osv.»
 Bladet er publisert på Kompetansebiblioteket.no (kun for abonnenter).
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 12. oktober 2015:
Rørhåndboka 2016-utgaven er i salg!
Nå kan du endelig lese den neste utgaven av Rørhåndboka. Denne versjonen har tykkere spiral og plastomslag, 25 nye temaer, 20 reviderte blader, en flip-over-kalenderdel og førstehjelpsider.
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 9. september 2015:
Ventilasjonsteknikk - Del I av Sturla Ingebrigtsen er i salg!
I august har vi gitt ut boka Ventilasjonsteknikk - Del I. Forftatter: Siv.ing. Sturla Ingebrigtsen i Systemair. Den digitale utgaven slippes ut om et par uker.
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 23. juni 2015:
Revisjon av Ventøk-blad 9.12 om radon i bygninger
Vi har publisert revisjon av Ventøk-bladet 9.12 Radon i bygninger. Forftatter: Ing. Odd Magne Solheim, Rodonor AS.
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 3. juni 2015:
Nytt Ventøk-blad 4.13 om avfuktning
Vi har publisert et nytt Ventøk-blad: 4.13 Luftavfuktning. Forfatter: Ing.Per Arne Aaaslund, Avd.leder, Theodor Qviller AS.
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 21. mai 2015:
Vi reviderer hele Prenøk Håndboka! Vi er nå ferdig med revisjonen av kapittel 1.
Prenøk Håndboka er tilgjenglig på Kompetansebiblioteket.no. Kjøp din lisens i dag og få med deg alle oppdateringene!
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 29. april 2015:
Nytt Ventøk-blad 3.26 del 4 Ventilasjon i sykehus - isolat
Vi har publisert Ventøk-bladet 3.26 Ventilasjon i sykehus - del 4. Dette bladet tar for seg ventilasjonssystemene tilpasset isolatrom. Forftatter: Siv.ing. Kari Solem Aune i COWI AS.
Utsnitt:
1. Innledning 
Bladet er ment å gi en oversikt over løsninger og utfordringer for ventilasjon av rom for isolering av pasienter i sykehus. Rom for isolering av pasienter (isolater) plasseres først og fremst i avdelinger for infeksjonsmedisin, men også som en del av intensiv- og barneavdelinger. Kort fortalt skal ventilasjonsanlegget i isolater gi tilstrekkelig luftmengde med riktig kvalitet til pasienten, samtidig som det skal hindre smitte i å spre seg til omgivelsene eller hindre smitte i å komme inn til pasienten. Dette stiller store krav til prosjektering, utførelse og drift av slike anlegg.
1.1 Definisjoner 
Vanlig isolat: Isolat med forgang, eget toalett, dusj og dekontaminator. Et vanlig isolat tilfredsstiller kravene til isolering ved kontaktsmitte og dråpesmitte.
Undertrykksisolat: Isolat med sluse og kontrollert undertrykksventilasjon, eget toalett, dusj og dekontaminator. Et undertrykksisolat tilfredsstiller kravene til isolering ved kontakt-, dråpe- og luftsmitte, og brukes til infiserte pasienter.
Overtrykksisolat: Isolat med sluse, overtrykksventilasjon med spesielt filtrert ren luft, eget toalett og dusj. Et overtrykksisolat brukes til immunsupprimerte pasienter, det vil si pasienter med spesielt svekket immunforsvar.
Biologiske faktorer: levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker. Biologiske faktorer kan være naturlig forekommende eller genmodifiserte. Inneslutning: barrierer som anvendes for å unngå at biologiske faktorer kommer i utilsiktet kontakt med mennesker eller miljø.
Dekontaminering: desinfeksjon av rommet ved hjelp av gass, for eksempel hydrogenperoksid eller formaldehyd.
2. Regelverk
3. Krav til hygiene og inneslutning
Bladet er tilgjenglig i sin helhet på Kompetansebiblioteket.no (kun for abonnentene).
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 24. mars 2015:
Nytt Prenøk-blad 4.38 Plassbehov for energisentraler i bygg
Vi har publisert Prenøk-bladet 4.38 Plassbehov for energisentraler i bygg, skrevet av Siv.ing. Geir Eggen i COWI AS. Bladet er tilgjenglig på Kompetansebiblioteket.no (kun for abonnentene).
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 6. mars 2015:
Revidert Ventøk-blad 5.7 Kjøling i ventilasjonsanlegg 
Vi har publisert revisjonen av Ventøk-blad 5.7 Kjøling i ventilasjonsanlegg, skrevet av Siv.ing. Helge Lunde i Thermoconsult AS. Bladet er tilgjenglig på Kompetansebiblioteket.no (kun for abonnentene).
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 20. februar 2015:
Varmenormen 2015 er i salg!
2015-utgaven av Varmenormen er endelig i salg! Den digitale versjonen finner du på Kompetansebiblioteket.no (abonnentene får tilgang til 2015-utgaven uten ekstra kostnader).
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 8. februar 2015:
Reviderte Ventøk-blader 7.1 Ventilasjonsluftmengder og 7.7 Ventilasjonsmengder - praktiske eksempler.
Vi har nylig publisert revisjonene av Ventøk-bladene 7.1 og 7.7, skrevet av Siv.ing. Kristoffer Polak, Standard Norge. Bladene er tilgjenglige på Kompetansebiblioteket.no (kun for abonnentene).
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 8. januar 2015:
Revidert Ventøk-blad om brannmotstand
Vi har nylig publisert en revidert utgave av Ventøk-bladet 6.06 om Spjeld og kanaler med brannmotstand, skrevet av Siv.ing. Geir Jensen. Bladet er tilgjenglig på Kompetansebiblioteket.no (kun for abonnentene).
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 5. januar 2015:
Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer i revidert utgave
Boken har gjennomgått en omfattende revisjon i slutten av 2014
Forfatteren, David Zijdemans, lanserte en revidert utgave av boken "Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer" i desember 2014. Boken ble den mest populære læreboken innad VVS-faget i fjor.
Zijdemans holder også kurs og foredrag om innholdet, og er med i både Prenøk- og Varmenormen-komiteene. Han står også bak revisjonen av den nye Rørhåndboka.
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Publisert 5. desember 2014:
Ventøk Håndboken blir større og større
I 2014 har vi gitt ut tre ny Ventøk-blader:
- Ventøk 9.14 Emisjoner fra materialer
- Ventøk 3.26 del 3: Ventilasjon i operasjonsstuer
- Ventøk 1.16 Kaldras

 

preload spinner