RØRHÅNDBOKA 2023

Rørhåndboka regnes for å være et helt nødvendig oppslagsverk for rørleggeren for å løse utfordringer i hverdagen. Rørhåndboka blir revidert og utvidet hvert år for alltid å være oppdatert på forskrifts- og produktnivå. Boka får du både på papir og i digital utgave.

preload spinner

Rørhåndboka, utgave 2023
Rørhåndboka 2023 inneholder mange nye og reviderte blader. I overkant av 20 blader oppdatert. Blant annet disse er nye blader; "Luft i vannbårne anlegg – vakuumgasser, Sirkulær disponering av vann og vannmålere og montering av disse". 

Årets papirutgave er en oppdatert versjon, som er lettere å benytte under utførende arbeid. Med boken følger også én unik kodelisens til en tilhørende app, som lett lar deg lese og søke i boken på en mobil enhet. Nedlastningsinstrukser og kodelisens for appen finner du inne i papirboken. I tillegg medfølger en kalender og viktige førstehjelpssider. 

Rørhåndboka i papirversjon - med tilhørende app – har et faglig innhold tilpasset for utførende rørlegger. I tillegg inneholder Rørhåndboka kalender og viktige førstehjelpssider. 

Fullversjonen "RØRHÅNDBOKA PLUSS" i digital utgave er den komplette utgaven og fås kun gjennom et abonnement i Nemiteks kompetansebibliotek. Rørhåndboka Pluss kommer med alle kapitler for utførelse, prosjektering og administrasjon. Her får du også tilgang til eldre utgaver og en håndbok om vannskader fra Mycoteam inkludert. Bestillingsskjemaer og priser finner du på www.vvskunnskap.no
 

NB! Alle som allerede abonnerer i Kompetansebiblioteket behøver ikke å foreta et nytt kjøp for å få tilgang til den nye utgaven, dette oppdateres automatisk.